โค้งสุดท้ายแล้ว กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เอาใจสายช้อป ในโครงการ ช้อปดีมีคืน 2566 โดยเฉพาะสำหรับใครที่ต้องยื่นและเสียภาษีทุกปี ไม่อยากพลาดโอกาสดี ในการใช้การช้อปปิ้งซื้อของใช้ต่างๆ ช่วยลดหย่อนภาษี วันนี้ ทรูช้อปปิ้ง ชวนมาดูกันว่า เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง สินค้าอะไรเข้าร่วมสินค้าหรือบริการแบบไหนลดหย่อนไม่ได้ และเงื่อนไขในการลดหย่อนอื่นๆ ที่ต้องรู้ก่อนยื่น มาเช็กกันให้ไว! 


สรุป เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566 


1 ผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ จากมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 คือ บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้ ส่วนคนที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี จะไม่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีอยู่แล้ว 


2 สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT อยู่แล้ว จะไม่สามารถนำมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้


4 ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น หากจ่ายค่าสินค้าหรือยริการในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค - 15 ก.พ. 2566 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด


5 ช้อปได้สูงสุด 40,000 บาท เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 2566 สามารถใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 40,000 บาท (รวม VAT) โดยแบ่งสิทธิ์ลดหย่อน 2 ส่วน คือ 

- ช้อปแรก 30,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ/ใบเสร็จ ได้ทั้งรูปแบบกระดาษและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 

- ช้อปที่สอง 10,000 บาท ใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ/ใบเสร็จ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร เท่านั้น


6 ใบกำกับภาษีที่มีชื่อผู้ซื้อหลายคน ไม่สามารถใช้ได้ ต้องเป็นใบกำกับภาษีที่มีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเพียงคนเดียวเท่านั้น


7 กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการหลายครั้ง (มีใบกำกับภาษีหลายใบ) หรือหากมีมูลค่าในใบกำกับภาษีไม่ถึงที่กำหนด (40,000 บาท) สามารถนำมูลค่าแต่ละครั้งมารวมกันเพื่อใช้สิทธิได้

 


หลักฐานในการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 


1 ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (กระดาษ) จากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)


2 ใบกำกับภาษี รูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร 

* กรณีเป็นสินค้า OTOP และหนังสือหรือ E-book สามารถใช้เป็นใบเสร็จรับเงินได้ 


สินค้าที่ เข้าร่วม เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน


- สินค้าและบริการทั่วไป ที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น


- หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ทุกประเภท ยกเว้นนิตยสารและหนังสือพิมพ์


- สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน 


- ค่าน้ำมัน (จากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้)


สินค้า-บริการที่ ไม่เข้า เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน 


- สุรา เบียร์ และไวน์ 

- บุหรี่ ยาสูบ 

- รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ 

- หนังสือพิมพ์และนิตยสาร รวมถึงค่าบริการในรูปแบบออนไลน์  

- ค่าที่พัก โรงแรม 

- ค่าแพ็จเกจทัวร์ บริการนำเที่ยว มัคคุเทศก์

- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต

- ค่าสมาชิกต่าง ๆ 

- ค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ เช่น ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถยนต์

- ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าทำศัลยกรรม

- สินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่แล้ว 


ดูข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพากร 


ต้องบอกเลยว่า มาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 หลัก ๆ แล้วเหมาะกับนักช้อปมนุษย์เงินเดือนทุกคน ที่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนที่มีฐานภาษีสูง และต้องการตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 จึงเป็นอีกเลือกหนึ่งที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้ช้อปได้ของแล้ว ยังเอาไปได้ลดหย่อนภาษีได้เยอะอีกด้วย


แต่แถมทิ้งท้ายอีกนิดว่า แม้จะลดหย่อนได้สูงสุด 40,000 บาท แต่ไม่ได้หมายความว่า จะนำไปหักภาษีได้ 40,000 บาทเลย โดยที่เราจะลดหย่อนได้เท่าไหร่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของเราเอง ซึ่งต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่อีกครั้งนั่นเอง 


ช้อปดีมีคืน ยิ่งช้อปยิ่งคุ้มกับทรูช้อปปิ้ง


เมื่อสั่งซื้อสินค้ากับทาง ทรูช้อปปิ้ง รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ ตามยอดที่ซื้อจริง สูงสุด 30,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 - 15 ก.พ. 2566 ช้อปสินค้าที่สามารถร่วมใช้สิทธิ์ ช้อปดีมีคืนได้ คลิกที่นี่ และอย่าลืม! แจ้งรับใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป แบบกระดาษ เพียงแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ตามบัตรประชาชน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2566 กันนะคะ อ่านเงื่อนไข รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

แชร์ :