เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงพบปัญหาค่าไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าเดิม สำหรับปัญหานี้ทางรัฐบาลก็ได้มีการออกมาแก้ไข โดยให้ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ามาลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 กันได้ แค่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเท่านั้น โดยมีการกำหนดรายละเอียดเอาไว้ว่า จะให้ลงทะเบียนเพื่อลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนสำหรับหนึ่งครัวเรือน

เลือกซื้อสินค้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ประหยัดไฟ คลิก


ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 ก็ไม่ได้ยากเลย แค่คุณเข้ามาลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น ส่วนรายละเอียดขั้นตอน เราสรุปมาให้แล้ว ทำตามนี้ได้เลย


1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th 

2. เลือกไปที่คำว่า ลงทะเบียนหรือตรวจสอบสถานะ

3. เลือกไปที่คำว่า ยืนยันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและความยินยอม

4. กรอกรายละเอียดส่วนที่ 1, ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนกดคำว่าถัดไป

5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะกดคำว่ายืนยันการลงทะเบียน

6. ใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อย เท่านี้ก็ยืนยันการลงทะเบียนได้เสร็จแล้วนอกจากจะมีวิธีการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 สำหรับผู้ที่ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว เราก็มีขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ใช้การไฟฟ้านครหลวงอีกด้วย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis 

2. กรอกรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกดคำว่ายืนยันการลงทะเบียน

4. หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็บไซต์


คุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 


จะต้องเป็นผู้ที่ตรงตามข้อกำหนดของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2465 เพื่อที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้


ผู้ที่จะรับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าได้ จะต้องเป็นผู้ที่ ใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันทั้งหมด 3 เดือน สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทจะได้รับค่าไฟในวงเงิน 315 บาทต่อเดือน


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อกำหนดระบุเอาไว้เพิ่มเติมว่า กรณีที่เป็นการลงทะเบียนไฟฟ้าในประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์และใช้ไฟไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันระยะเวลา 3 เดือนจะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟรี 50 หน่วยข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียม ลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566


หลังจากที่เราพาไปดูกันมาแล้วว่าการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 ต้องทำอย่างไรบ้าง ต่อไปเราจะพาไปดูว่าเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 มีอะไรบ้าง เผื่อว่าใครที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้เตรียมเอกสารให้พร้อมเวลาลงทะเบียน ซึ่งมีดังนี้

  • บัตรประชาชน
  • ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน
  • โทรศัพท์เพื่อใช้ในการยืนยันลงทะเบียน

ในกรณีที่คุณได้รับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้ายอดที่ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ยอดค่าไฟฟ้าจะแสดงเป็น 0 บาทในทันที ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่ถ้าหากเดือนที่ใช่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาทคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าไฟฟ้าในเดือนนั้น 


สำหรับข้อมูลที่จะใช้ในการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 มีดังนี้


บัญชีแสดงสัญญา (สามารถดูจากเลข 9 หลักที่อยู่ในใบแจ้งหนี้)

รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (สามารถดูจากเลขมิเตอร์ไฟฟ้า)

ที่อยู่ (ข้อมูลของรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ชื่อนามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

 

สำหรับการลงทะเบียนลดค่าไฟฟ้า 2566 จะมีข้อกำหนดเอาไว้ว่า หากคุณลงทะเบียนในช่วงวันที่ 15 มีนาคม 2566 จนถึง 8 เมษายน 2566 จะได้รับสิทธิ์การลดหย่อนของเดือนเมษายน แต่ถ้าหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะได้รับสิทธิ์ลดค่าไฟฟ้าในเดือนถัดไป หากมีข้อสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน PEA Contact Center เบอร์ 1129 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

แชร์ :