มาแล้วล่าสุด สำหรับ ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 จากความเชื่อของคนไทย ที่เชื่อกันมานมนานว่าวันดิถีเรียงหมอนนั้นหรือวันดิถีแมลงปอ คือวันมงคล เหมาะอย่างยิ่งในการจัดพิธีสมรสในวันดังกล่าว เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว ด้วยความเป็นสิริมงคล สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนจะแต่งงานในปี 2567 วันนี้เราได้รวบรวมฤกษ์แต่งงาน 2567 ปฏิทินไทย มงคลที่เหมาะจะจัดพิธี ตลอดทั้งปี แบบตามปฏิทินไทย มาฝากด้วย  


เลือกซื้อสินค้าของใช้ในบ้าน หมอน ที่นอน ผ้าห่ม คุณภาพดี


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนมกราคม 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนกุมภาพันธ์ 

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนมีนาคม 

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนเมษายน 

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ 7 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ 21 เมษายน 2567

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนพฤษภาคม 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนมิถุนายน 

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนกรกฎาคม 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนสิงหาคม 

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2567 


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนกันยายน 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนตุลาคม 

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนพฤศจิกายน 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567


ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 เดือนธันวาคม 

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567เคล็ดลับหาฤกษ์ดีสำหรับแต่งงาน


ฤกษ์ส่งตัวบ่าวสาวแบบไทย เป็นการส่งตัวบ่าวสาว เข้าหอ แบบมีพิธีการจากผู้ใหญ่ร่วมด้วย ดังนั้นการเลือกฤกษ์ที่เหมาะสม อาจจะต้องเลือกแบบที่สะดวกกับผู้ใหญ่ด้วย ไม่ควรเป็นช่วงดึกจนเกิดไป เพื่อให้เหมาะสม และเป็นการแสดงถึงความเคารพผู้ส่งตัว ยกเว้นหากกรณีที่เป็นญาติสนิท ที่ได้ตกลงวัน เวลา กันไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับคู่ที่หาฤกษ์ตามศาสตร์จีน ตามปกติแล้วจะไม่ให้ญาติผู้ใหญ่ หรือครอบครัว ที่มีปีชงตรงกับบ่าวสาวมาเข้าร่วมงาน ดังนั้น ควรเตรียมวันเดือนปีเกิดของ ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในพิธีส่งตัวไปด้วย เพื่อจะได้เตรียมฤกษ์ได้อย่างเหมาะสม 


ใครที่กำลังวางแผนจะไปขอฤกษ์แต่งงาน ควรเตรียมข้อมูล รายละเอียดไปให้ชัดเจนที่สุด เช่นอยากจัดช่วงเดือนไหน เพื่อจะได้หาฤกษ์ให้เหมาะสมและสะดวกต่อทั้งคู่ ซึ่งอาจจะขอมาสัก 2-3 วัน ไว้เป็นทางเลือกอีกที ในไทยเองมีความเชื่อที่หลากหลายมาก ฉะนั้นในการขอฤกษ์แต่งงาน ควรจะต้องเลือกสักศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ 


ตามความเชื่อโบราณแล้ว ฤกษ์แต่งงานถือเป็นวันมงคล ที่เป็นการเสริมให้บ่าวสาวได้เริ่มต้นชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัว อย่างเป็นสิริมงคล ซึ่ง ฤกษ์จดทะเบียนสมรส 2567 ที่เรานำมาฝากในวันนี้ เป็นเพียงวันมงคลในปี 2567 เท่านั้น แต่หากต้องการเลือกวันแต่งงานที่เข้ากับทั้งคู่ อาจจะต้องนำวัน เดือน ปีเกิด ไปดูฤกษ์กันอีกที ไม่ว่าจะตามศาสตร์ไทย หรือศาสตร์จีน เพื่อให้ได้วันที่เหมาะสมสำหรับวันวิวาห์ของตัวเอง 

แชร์ :