"วันปิยมหาราช" เป็นอีกหนึ่งในวันสำคัญของชาวไทย เพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญหลาย ๆ อย่าง จนได้ชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ากว่าเดิม โดยวันปิยมหาราช 2566 คือวันที่ 23 ตุลาคม ถูกบันทึกให้เป็นวันหยุดราชการ หากใครอยากรู้เกี่ยวกับวันปิยมหาราชให้มากยิ่งขึ้น บทความนี้เราได้รวมประวัติของวันปิยมหาราชมาฝาก หากใครอยากรู้ว่ามีประวัติความเป็นมา เหตุการณ์สำคัญ และกิจกรรมที่ต้องทำอะไรบ้าง


ประวัติความเป็นมา วันปิยมหาราช


วันปิยมหาราช คือ วันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญหลายอย่าง อาทิเช่น การเลิกทาส ซึ่งหยุดวงจรการเป็นทาสของคนไทย ไม่ให้พ่อแม่ ลูกหลานที่เป็นทาสต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อย ๆ จากเหตุการณ์สำคัญในครั้งนั้นทำให้วันสวรรคตของร.5 เป็นวันที่ชาวไทยจดจำมาอยู่เสมอและทางราชการก็ประกาศให้เป็นวันหยุด เพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงพระมหากษัตริย์ที่ให้อิสระกับประชาชนสำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 จะมีหลายอย่าง เช่น ในปีพ.ศ. 2416 ได้มีการประกาศยกเลิกการหมอบกราบและกำหนดเครื่องแบบของทหาร โดยให้ใส่ชุดราชปะแตนเพื่อให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 


ในช่วงปีพ.ศ. 2424 ได้มีการนำโทรศัพท์มาทดลองใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งใช้เป็นสายระหว่างกรุงเทพมหานครไปจนถึงสมุทรปราการ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีโทรศัพท์ใช้ 


พ.ศ. 2433 เป็นครั้งแรกที่ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้ใช้ไฟฟ้าซึ่งเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 5 


ต่อมาในปีพ.ศ. 2448 ในวันที่ 1 เมษายนก็ได้มีการประกาศเลิกทาสอย่างเป็นทางการ ให้ลูกของทาสทุกคนเป็นไท และสั่งไม่ให้คนที่เป็นไทแล้วกลับไปเป็นทาสอีก 


ปีพ.ศ. 2452 เป็นครั้งแรกที่คนไทยได้มีน้ำประปาใช้ เพราะมีการขุดคลองจากแม่น้ำเชียงรากน้อยเข้ามาทางคลองสามเสน โดยยกระดับการผลิตน้ำให้สะอาดพร้อมกับมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


เหตุการณ์สำคัญในวันปิยมหาราชหากใครสงสัยว่าวันปิยมหาราชมีความสำคัญอย่างไร เราต้องอธิบายก่อนว่าจากที่รู้กันแล้วว่าวันปิยมหาราชคือวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญต่อคนไทย ตลอดช่วงระยะเวลาที่ครองราชสมบัติ ช่วยพิทักษ์ให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังป้องกันภัยอันตราย ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จึงถูกยกให้เป็นกษัตริย์ที่คนไทยรักยิ่ง เพราะการที่ประเทศไทยสามารถธำรงเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน ก็มาจากการปกครองของรัชกาลที่ 5 ดังนั้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ราชการจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน


กิจกรรมที่มักทำในวันปิยมหาราช ในวันปิยมหาราชของทุกปี หน่วยงานราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะนำพวงมาลาดอกไม้ไปสักการะที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อที่จะรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดพิธีน้อมรำลึกอีกด้วย ซึ่งประชาชนทั่วไปก็สามารถนำดอกไม้เข้าไปสักการบูชาได้เช่นกัน โดยส่วนใหญ่มักจะเลือกดอกกุหลาบสีชมพูเพราะเป็นดอกไม้ที่เป็นสีเดียวกับวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 5

 

บางคนอาจไม่รู้ว่ามาก่อนถึงความสำคัญของวันปิยมหาราช ซึ่งหลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้วเชื่อว่าคุณจะได้สัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีที่รัชกาลที่ 5 ได้สร้างเอาไว้ให้กับประชาชนอย่างแน่นอน หากใครที่อยากจะน้อมรำลึกถึงกษัตริย์ที่ปกครองประเทศสยาม จนกลายมาเป็นประเทศไทยที่เราได้ใช้ชีวิตในปัจจุบัน สามารถเดินทางไปสักการะดอกไม้กันได้ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าซึ่งตั้งอยู่แถวพระราชวังดุสิต ถนนพระราชดำเนินนอก 

แชร์ :