Introvert เป็นชื่อเรียกของกลุ่มคนที่ถูกมองว่ามีโลกส่วนตัวสูง มีความสุขกับการอยู่คนเดียว มากกว่าการเข้าสังคม ภาพลักษณ์ดูเหมือนเป็นคนขี้อาย ไม่ค่อยพูด ทำให้บางครั้งถูกมองว่าเป็นคนที่เข้าใจยาก ซับซ้อน รักสันโดษ แต่จริง ๆ แล้ว กลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่เป็นคนที่เข้าใจยากอย่างที่คิด พวกเขาแค่มีความต้องการหรือความสนใจที่แตกต่างจากคนทั่วไป บทความฉบับนี้เราจะพาทุกคน มารู้จักกับความหมายของ Extrovert, Introvert คือ อะไรมีลักษณะอย่างแล้ว แล้วคุณเป็น introvert ประเภทไหน 


Introvert คือ มีกี่ประเภท


introvert คือ กลุ่มคนที่ ชอบอยู่คนเดียว มากกว่าการออกไปพบเจอกับผู้คนหมู่มาก กลุ่มคนประเภทนี้มักรู้สึกว่า การอยู่คนเดียวเป็นเหมือนการชาร์จแบตร่างกาย หรือการพักผ่อน ฮีลใจให้ตัวเองได้ดีที่สุด ตรงข้ามกับการออกไปเจอคนหมู่มาก โดยเฉพาะคนที่พวกเขาไม่ได้สนิท เขาจะรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าสนุก นักจิตวิทยาท่านหนึ่ง ชื่อว่า Jonathan Cheek ได้ทำการศึกษา และสำรวจกลุ่มคนประเภท Introvert จนแบ่งลักษณะของ Introvert ออกเป็น 4 ประเภท โดยเรียกโมเดลนี้ว่า STAR ย่อมาจาก Social, Thinking, Anxious และ Restrained 1 Social Introvert 

การเป็น introvert ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ชอบการเข้าสังคมเสมอไป สำหรับ Social Introvert ก็เป็นกลุ่มคนที่มีการเข้าสังคม แต่จะเลือกสังสรรค์กับเพื่อนกลุ่มเล็กๆ มากกว่าการร่วมงานปาร์ตี้กับกลุ่มคนจำนวนมาก การฮีลใจจากเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งวันได้ดีที่สุด สำหรับคนเหล่านี้ อาจจะเป็นเพียงแค่การ ทำกิจกรรมที่ชอบ อยู่กับตัวเองในมุมโปรด หรือหากอยากเลือกออกไปแฮงค์เอาท์ ก็สบายใจจะเลือกเจอแค่กลุ่มเพื่อนเล็ก ๆ มากกว่าการใช้พลังงานไปกับการเจอคนจำนวนมาก 


2 Thinking Introvert 

คน introvert ประเภทนี้ เรียกได้ว่าเป็นเหมือน คนช่างฝัน พวกเขามักชอบจมกับความคิดในหัวตัวเอง ซึ่งการใช้ความคิดของเขา ไม่ใช่เป็นการเพ้อฝันแบบลม ๆ แล้ง ๆ เท่านั้น แต่เป็นการใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาสามารถคิดสิ่งแปลกใหม่ ได้เสมอ 


3 Anxious Introvert 

กลุ่มคนประเภทนี้ เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะ ตรงข้ามกับ Social Introvert อย่างสิ้นเชิง สำหรับ Anxious Introvert จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ชอบ และเลี่ยงการเข้าสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้องพบเจอคนที่ไม่รู้จักกันเลย ซึ่งเวลาที่เขาต้องเจอคนแปลกหน้า พวกเขามักจะมีอาการวิตกกังวล ไม่มั่นใจ ไม่สบายใจ และถึงแม้ว่าจะผ่านสถานการณ์เหล่านั้นไปแล้ว พวกเขาก็ยังจะมีความวิตกกังวลในหัวอยู่ดี มักวนอยู่กับ ความคิดซ้ำ ๆ ที่ส่วนใหญ่มักเป็นความคิดในทางลบ 


4 Restrained Introvert 

กลุ่ม Restrained Introvert ภายนอกมักถูกมองว่าเป็นคนเฉื่อยชา ไม่ค่อยพูดหรือตอบโต้อะไรทันที แต่อันที่จริง กลุ่มคนประเภทนี้มักเป็นนักวิเคราะห์ชั้นดี พวกเขามักใช้เวลาในการวางแผนอย่างถี่ถ้วนในหัว ก่อนจะพูดหรือทำอะไรเสมอ เมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆ พวกเขาจึงมักใช้เวลาในการคิดทบทวน อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงมือทำหรือพูดอะไรออกไป 


Extrovert คือ มีกี่ประเภท


หลังจากที่เราได้รู้จักกับลักษณะของกลุ่ม introvert แล้ว คราวนี้ลองมาดูอีกกลุ่มที่แทบจะมีลักษณะตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงดูบ้าง Extrovert หรือกลุ่มที่สังคมมองว่า เป็นสายปาร์ตี้ เป็นคนเฮฮา มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้ากับทุกคนได้ คนกลุ่มนี้จะแตกต่างจากกลุ่ม Introvert ตรงที่ว่า หากการพบเจอผู้คนของ introvert ทำให้รู้สึกเหนื่อย หมดพลัง สำหรับ Extrovert แล้ว การที่ได้ออกไปเจอคน ไปปาร์ตี้ สังสรรค์ พวกเขากลับยิ่งรู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังให้กับร่างกาย กลับกันหากช่วงไหนที่เขาจำเป็นต้องอยู่คนเดียว เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยว และเบื่อหน่าย กลุ่ม Extrovert จึงชอบการเข้าสังคม หรืออยู่ท่ามกลางผู้คนมากกว่า ซึ่งทำให้พวกเขา รู้จักคนมากมาย กว้างขวาง มีความมั่นใจ ช่างพูดช่างเจรจา และมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างดี 


สรุป extrovert มีกี่ประเภท ? จากงานวิจัย The neuroanatomical delineation of agentic and affiliative extraversion ของ Erica N. Grodin และ Tara L. White ได้แบ่งกลุ่ม Extrovert ออกเป็น 2 ประเภท 


1 Agentic Extrovert

กลุ่มคนเหล่านี้ มักเป็นคนที่ขับเคลื่อนโดยความสำเร็จเป็นแรงผลักดัน เป็นกลุ่มคนที่ชอบการแข่งขัน กล้าได้กล้าเสีย และมีความเป็นตัวเองสูง


2 Affiliative Extrovert

สำหรับประเภทนี้ จะชื่นชอบการเข้าสังคมอย่างมาก พวกเขาเป็นกลุ่มที่มักจะมีเพื่อนเยอะ สามารถเริ่มคุยกับคนแปลกหน้าได้อย่างไม่เขิน Extrovert และ Introvert ข้อดี ข้อเสีย 


ข้อดีของ Extrovert 

จุดเด่นเรื่องทักษะการเข้าสังคมของกลุ่ม Extrovert เป็นเหมือนช่องทางที่ช่วยทำให้พวกเขา ได้พบเจอคนใหม่ ๆ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งความมีมนุพษยสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้จะช่วยให้เขาสามารถเพิ่มทักษะการเจรจา พัฒนาความเป็นผู้นำ และสามารถต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามาได้เป็นอย่างดี


ข้อเสียของ Extrovert 

จากความช่างพูดช่างเจรจาของคนกลุ่มนี้ อาจจะทำให้บางครั้ง เผลอพูดออกไปโดนที่ไม่ทันระวัง หรือไม่ทันคิด เป็นเหตุให้เจอเรื่องเดือดร้อนอยู่บ่อย ๆ และด้วยความเฟรนด์ลี่ เข้ากับคนแปลกหน้าได้ง่าย อาจส่งผลให้บางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่อยๆ ห่างเหินไปอย่างไม่มีเหตุผล 


ข้อดีของ Introvert 

เป็นคนที่เข้าใจตัวเอง ทำให้ค้นพบความต้องการของตัวเองได้เร็ว รู้ว่าตัวเองชอบหรือสนใจอะไร สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้ นอกจากนี้ กลุ่ม introvert มักเป็นพวกชอบคิดวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเสมอ ทำให้พวกเขาดูเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 


ข้อเสียของ Introvert 

ด้วยความที่ introvert เป็นคนชอบอยู่กับตัวเอง มีโลกส่วนตัวสูง หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่สนใจ ทำให้บางครั้งพวกเขาอาจจะลืมสนใจภายนอก ซึ่งอาจจะทำให้การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าทำได้ค่อนข้างยากและด้วยนิสัยชอบเก็บตัว อาจส่งผลให้ไม่ค่อยได้พบเจอหรือรู้จักผู้คนใหม่ ๆ


ไม่ว่าจะเป็น introvert หรือ Extrovert สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการใช้ชีวิตโดยการเป็นตัวเอง แบบที่ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรมาก การแบ่งประเภทเหล่านี้ ก็เพื่อที่จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ซึ่งสำหรับใครที่อยากเข้าใจมากขึ้นสามารถลองทำ introvert แบบทดสอบ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจและเข้าใจในตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้น  

แชร์ :