ช่วงนี้หลายบริษัท เริ่มหันมาปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Hybrid Working กันมากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานให้พนักงานสามารถเลือกเข้าออฟฟิศ หรือทำงานที่บ้านสลับกันไป ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร รูปแบบการทำงานแบบใหม่นี้ถือเป็นเทรนที่ให้ความสนใจกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ไม่ว่าจะบริษัทใหญ่ ๆ hybrid working ในไทย รวมไปถึงบริษัท Start-Up ก็ให้เริ่มที่จะหันมาใช้รูปแบบการทำงานแบบใหม่นี้ เพื่อให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งบทความฉบับนี้จะพาทุกคนมารู้จักกันว่า ลักษณ์หรือสไตล์การทำงาน Hybrid working คือ แบบไหน แล้วhybrid working ข้อดี ข้อเสีย ที่ต้องรู้ มีอะไรบ้าง