เลือกภาษา

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของ ทรูช้อปปิ้ง

บริษัท ทรู จีเอส จำกัด ("บริษัทฯ") ขอแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  • ก่อนใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า
  • หากประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกดปุ่ม "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใด หลังจากบริษัทฯ ได้รับใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการออนไลน์ ของ “ทรูช้อปปิ้ง” (TrueShopping) ที่ www.true-shopping.com ได้ทันที
  • ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ บริษัทฯ ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ ทรูช้อปปิ้ง
  • ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน และต้องปกปิดเป็นความลับ
  • นอกจากนี้ผู้ใช้บริการจะต้องจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย และรับผิดชอบต่อการใช้บริการโดยชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน หาก
    บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการใช้บริการผิดจากเงื่อนไขและข้อตกลงของ “ทรูช้อปปิ้ง” ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้โดยชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน