เลือกภาษา
บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยมีระยะเวลาในการดำเนินการดังนี้
  1. ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจัดส่งภายใน 3 วันทำการ
  2. พื้นที่จังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจัดส่งภายใน 5 วันทำการ
  3. พื้นที่เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี จัดส่งภายใน 10 วันทำการ
  4. **ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ เมื่อซื้อสินค้าครบ 500 บาท**